XR791 - Corendon Airlines (CXI55DE) HRG naar LEJ, HRG naar LNZ (2023)

05/21/2023r

geland
Het vliegtuig is geland. Het is aangekomen10 dagen geleden(1 minuut eerder).
Heraklion
ONA / LGIR

3t 32m
2670 km / 1648 duizend

XR791 - Corendon Airlines (CXI55DE) HRG naar LEJ, HRG naar LNZ (4)

Reis 16:00 uurNAAR
15 minuten te laat

Aankomst 18:33CET
1 minuut eerder

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

NAAM
Cordon luchtvaartmaatschappijen

IATA/ICAO
XC/CAI

GRIENT
Kalkoen
Luchtvaartmaatschappij informatie
" : ""}XR791 - Corendon Airlines (CXI55DE) HRG naar LEJ, HRG naar LNZ (6)`; if (activeHex in marker) { liveMap.removeLayer(marker[activeHex]); } const m = L.marker(activeMarker.getLatLng(), { icon: L.divIcon({ className: 'flt-marker', html: htmlc }), alt: activeHex, dekking: lp [3] ? 0.9 : 0.6 }).addTo(liveMap).on('klik', onPlaneClick); tag[actievehex] = m; document.getElementById(`mi-${activeHex}`).style.transform = `rotate(${lp[2]}graden)`; activeMarker = null; } actieve Hex = null; liveTrack = null; live-tag = null; estTrack = null; document.getElementById('liveMapContainer').style.display = 'none';} /** * Herberekent de nieuwe positie van de cursor op basis van de verstreken tijd en de vorige status. * @param {Object} liveMap */ asynchrone functie updateCalc(liveMap) { if (recalcInProg || liveMap.getZoom() < 6) { return; } recalcInProg = waar; console.tijd('test'); for (const [key, prevPos] of Object.entries(lastPos)) { if (voer tag in && prevPos[3] >= 50 && !prevPos[6]) { const speed = prevPos[3] || 0; const bereik = Datum.nu() - prevPos[4]; const dist = snelheid * bereik / 1000 / 3600 * 1852; als (afstand < 20) { doorgaan; } // bereken volgende positie const lat1 = toRad(prevPos[0]); const lon1 = toRad(prevPos[1]); const brng = toRad(prevPos[2]); const lat2 = Math.asin(sin(lat1) * cos(dist / r_earth) + cos(lat1) * sin(dist / r_earth) * cos(brng)); const lon2 = lon1 + Math.atan2(sin(brng) * sin(dist / r_earth) * cos(lat1), cos(dist / r_earth) - sin(lat1) * sin(lat2)); const breedte2d = toDeg(breedte2); const lon2d = toDeg(lon2); lastPos[key] = [lat2d, lon2d, prevPos[2], prevPos[3], Date.now(), prevPos[5], prevPos[6], prevPos[7]]; cursor[toets].setw.ln([w2d,l2d]); if (liveTrack && activeMarker == toets) { const l = liveTrack.getLatLngs(); l.push(L.latLng(lat2d, lon2d, prevPos[5])); probeer { liveTrack.setLatLngs(l); } catch (e) { /* Vang de fout rustig op. */ } if (activeTarget) { const tn = LWLng(W2d, L2d); liveMap.verwijderLayer(estTrack); const arcOptions = { kleur: "lichtgrijs", noClip: waar, hoekpunten: 100 }; estTrack = t.lng < tn.lng ? L.Polyline.Arc(activeDest, tn, arcOptions) : L.Polyline.Arc(tn, activeDest, arcOptions); estTrack.addTo(liveMap); sporen.push(estTrack); } } } } recalcInProg = false;}/** * Haalt gegevens op van de opgegeven URL, verwerkt fouten en retourneert een JSON-antwoord. * @param {string} url */async functie getData(url) { url = `${url}?${Math.floor(Date.now() / 5000)}`; const-antwoord = wachten op ophalen (url, { headers: { Autorisatie: auth_token } }); if (!antwoord.ok) { handleFetchErrors(antwoord); retourneer null; } if (sf === "") { document.getElementById("liveUpdErr").style.display = 'none'; document.getElementById("liveUpdNotFound").style.display = 'none'; } return response.json();}/** * Verwerkt fouten tijdens ophaaloproepen * @param {Object} respons */function handleFetchErrors(response) { if (sf !== "") return; const liveUpdErr = document.getElementById("liveUpdErr"); const liveUpdNotFound = document.getElementById("liveUpdNotFound"); const liveMapContainer = document.getElementById("liveMapContainer"); if (response.status!== 404) { ververs Actief = false; liveUpdNotFound.style.display = 'geen'; liveUpdErr.style.display = 'blokkeren'; liveMapContainer.style.display = 'geen'; document.getElementById("liveUpdErrCode").innerText = respons.status; } else { liveUpdErr.style.display = 'none'; liveMapContainer.style.display = 'geen'; liveUpdNotFound.style.display = 'blokkeren'; }}asynchrone functie updateMap(liveMap, fromZoom, clickHex) { if (documentIsHidden()) return; const grenzen = liveMap.getBounds(); const url = structuurURL(grenzen, liveMap.getZoom()); als (updateInProgressOrTooSoon(fromZoom)) terugkeer; recalcInProg = waar; laatsteUpdate = Datum.nu(); updateInProg = waar; const ld = wachten op gegevensoverdracht (url-adres); if (!ld) { updateInProg = false; Opbrengst; } processMapData(liveMap, ld, fromZoom, clickHex);}function documentIsHidden() { return typeof document.hidden !== "undefined" && document.hidden;}functionstructURL(bounds, zoom) { const widthText = screenWidth > 1000 ? "groot klein"; return `/en/live/map/${Math.floor(grenzen['_northeast'].lat * 1e5)}/${Math.floor(grenzen['_zuidwest'].lat * 1e5)} /` + ` ${Math.floor(grenzen['_southWest'].lng * 1e5)}/${Math.floor(grenzen['_northEast'].lng * 1e5)}/${zoom}/${widthText }`;} functie updateInProgressOrTooSoon(fromZoom) { if (updateInProg) { return true; } const freq = fromZoom? minZoomFreq : minRefreshFreq; return Date.now() - lastUpdate < freq;} functie processMapData(liveMap, ld, fromZoom, clickHex) { newMarker = {}; bogen = []; CurArc = []; arcCol = ""; vorigeCoord = []; document.getElementById("nr_flights_disp").innerText = ld["f"]; document.getElementById("nr_flights_tot").innerText = ld["t"]; const st = schermbreedte / ld["f"] > 5; const hertekenen = st!== had titels; voor (const entr in ld["m"]) { const e = ld["m"][entr]; handleMarker(liveMap, e, opnieuw tekenen, st); } had titels = st; verwijder ongebruikte markeringen (liveMap); updateInProg = onwaar; recalcInProg = onwaar; eerste update = onwaar; if (clickHex) { tag[clickHex].fire('klik'); }}functie handleMarker(liveMap, e, hertekenen, st) { if (e[4] == null || e[5] == null) { return; } const huidigePoz = L.latLng(e[4], e[5]); if (ontslag && e[0] in cursor) { liveMap.removeLayer(cursor[e[0]]); tag verwijderen[e[0]]; } if (e[0] in marker) { updateExistingMarker(e, currentPos); } else { createNewMarker(liveMap, e, currentPos, st); }} function updateExistingMarker(e, currentPos) { const m = marker[e[0]]; m.setLatLng(currentPos); laatste element[e[0]] = [e[4], e[5], e[2], e[6], datum.nu(), e[7], e[8], e[9] ] ; newMarker[e[0]] = waar; document.getElementById("mi-" + e[0]).style.transform = "rotate(" + e[2] + "deg)";}functie createNewMarker(liveMap, e, currentPos, st) { const htmlc = (st?

" + e[9] + "

": "") + "XR791 - Corendon Airlines (CXI55DE) HRG naar LEJ, HRG naar LNZ (7)"; const m = L.marker(currentPos, { icon: L.divIcon({ className: 'flt-marker', html: htmlc }), alt: e [0], krycie: e [3] ? 0,9 : 0,6 }).addTo(liveMap).on('klik', onPlaneClick);marker[e[0]] = m;newMarker[e[0]] = true;lastPos[e[0]] = [ e[4], e[5], e[2], e[6], Date.now(), e[7], e[8], e[9]];document.getElementById("mi-" + e[0 ]).style.transform = "rotate(" + e[2] + "deg)";}functie removeUnusedMarkers(liveMap) { for (konst m i markør) { if (!(m i newMarker) && m ! = activeHex ) { liveMap.removeLayer(marker[m]); usuń markør[m]; } }}functie van PlaneClick(e) { if (sf != "") { return; } updateInProg = true; const liveMap = e. target._map; const hex = e.target.options.alt; if (hex == activeHex) { return; } updateTrack(liveMap, `/${lang}/live/track_hex/${hex}`, hex, e ); }onMoveend(e) { localStorage.setItem('livemapCenter', JSON.stringify(e.target.getCenter())); localStorage.setItem('livemapZoom', e.target.getZoom()); updateMap( e. sourceTarget, false); } function onZoomed(e) { updateMap(e.sourceTarget, true) }// Zdefiniuj funkcję użytkową do tworzenia markerfunction createMarker(latLng, iconClass, htmlContent, alt, opacitet) { return L.marker (latLng , { ikona: L.divIcon({ className: iconClass, html: htmlContent }), alt: alt, krycie: krycie, }). ) { niet prevCoord = null; nich prevCoordFull = null; getData(url).then(funktion (ld) { if (!ld) { return; } const hadNoHex = hex === ""; if (hex === "" && url.includes("hex")) { hex = ld[0]; } else if (hex === "") { hex = ld[1]; } if (activeMarker && hex !== activeHex) {// Zresetuj stary znacznik const lp = lastPos[activeHex] ; const htmlc = (miałTytuły? "

" +lp[7] + "

": "") + "XR791 - Corendon Airlines (CXI55DE) HRG naar LEJ, HRG naar LNZ (8)"; liveMap.removeLayer(marker[activeHex]); const m = L.marker(activeMarker.getLatLng(), { icon: L.divIcon({ className: 'flt-marker', html: htmlc }), alt: activeHex , przezroczystość: lp[3] ? 0,9 : 0,6}). = "rotate(" + lp[2] + "deg)"; activeMarker = m; } // Ustaw nuy znacznik if (hex !== activeHex && e) {const lp = lastPos[hex]; const htmlc = (hadTitles?

" +lp[7] + "

": "") + "XR791 - Corendon Airlines (CXI55DE) HRG naar LEJ, HRG naar LNZ (9)"; const m = L.marker(e.target.getLatLng(), { icon: L.divIcon({ className: 'flt-marker', html: htmlc }), alt: hex, krycie: ld [3] ? 0.9 : 0.6 }).addTo(liveMap).on('click', onPlaneClick);marker[hex] = m; liveMap.removeLayer(e.target); activeMarker = m; }freshsActive = true; recalcInProg = true; arcs = []; curArc = []; arcCol = ""; prevCoord = []; spor = ld[23]; if (sf === "") { if (ld[0] !== "") { domElements .get("liveFlnr").href = `/${lang}/live/flight_details/${ld[10]}`; domElements.get("liveFlnr").innerText = ld[0]; } andet { domElements .get("liveFlnr").innerText = ""; domElements.get("liveFlnr").href = ""; } if (ld[21]) { domElements.get("veel plezier met lezen").innerText = ld[21]; } else { domElements.get("liveAirline").innerText = ""; } domElements.get("liveHex").innerText = ld[1]; if (ld[2] !== "" && ld[ 2] !== ld[0]) { domElements.get("liveCallsign").innerText = ld[2]; } else { domElements.get("liveCallsign").innerText = ""; } if ( ld[3] ] !== "") { domElements.get("liveReg").href = `/${lang}/planes/${ld[3]}`; domElements.get("liveRegBlock").style.display = "blok"; domElements.get("liveReg").innerText = ld[3]; } else { domElements.get("liveReg").innerText = "NA"; domElements.get("liveRegBlock").style.display = "rem"; domElements.get("liveReg").href = ""; } if (ld[4] !== "NA") { domElements.get("liveDep").innerText = ld[5]; domElements.get("liveDepFlag").src = "/staticfiles/" + ld[6].toLowerCase() + ".svg"; domElements.get("liveDep").href = `/${język}/lotnisko/${ld[5]}/${ld[4]}`; domElements.get("liveDepTime").innerText = ld[11]; if (ld[19] && ld[19] !== "+0") { domElements.get("liveDepDelay").innerText = ld[19]; } else { domElements.get("liveDepDelay").innerText = ""; } } else { domElements.get("liveDep").innerText = "NA"; domElements.get("liveDepTime").innerText = ""; domElements.get("liveDepDelay").innerText = ""; } if (ld[7] !== "NA") { domElements.get("liveArrr").innerText = ld[8]; domElements.get("liveArrFlag").src = "/staticfiles/" + ld[9].toLowerCase() + ".svg"; domElements.get("liveArr").href = `/${język}/lotnisko/${ld[8]}/${ld[7]}`; domElements.get("liveArrTime").innerText = ld[12]; if (ld[20] && ld[20] !== "+0") { domElements.get("liveArrrDelay").innerText = ld[20]; } else { domElements.get("liveArrDelay").innerText = ""; } } else { domElements.get("liveArr").innerText = "NA"; domElements.get("liveArrTime").innerText = ""; domElements.get("liveArrDelay").innerText = ""; } if (ld[10] !== null) { domElements.get("liveLink").href = `/${lang}/live/flight_details/${ld[10]}`; domElements.get("liveLink").style.display = "blok"; } else { domElements.get("liveLink").style.display = "brak"; } const lt = ścieżka [długość. ścieżki - 1]; domElements.get("liveAlt").innerText = lt[3] + "ft"; domElements.get("liveSpeed").innerText = lt[5] + "kts"; domElements.get("liveTrack").innerText = lt[4] + "°"; if (ld[18] !== "") { domElements.get("planePic").src = ld[18]; domElements.get("planePic").style.display = "blok"; } else { domElements.get("planePic").style.display = "brak"; } if (ld[22]) { domElements.get("liveType").innerText = ld[22]; domElements.get("liveTypeBlock").style.display = "blok"; } else { domElements.get("liveTypeBlock").style.display = "brak"; domElements.get("liveType").innerText = "NA"; } } // Het is mogelijk dat er iets gebeurt met liveStatusInd = domElements.get("liveStatusInd"); if (liveStatusInd) { if (!domElements.has("liveTrackHB")) { domElements.set("liveAltHB", document.getElementById("liveAltHB")); domElements.set("liveSpeedHB", document.getElementById("liveSpeedHB")); domElements.set("liveTrackHB", document.getElementById("liveTrackHB")); domElements.set("liveDataHB", document.getElementById("liveDataHB")); } liveStatusInd.innerText = ld[17] ? „Na żywo“: „Geland“; const lt = ld[23][ld[23].długość - 1]; domElements.get("depTimeLiveHB").innerText = ld[11]; domElements.get("arrTimeLiveHB").innerText = ld[12]; domElements.get("depDelHB").innerText = ld[19]; domElements.get("arrDelHB").innerText = ld[20]; domElements.get("liveAltHB").innerText = lt[3]; domElements.get("liveSpeedHB").innerText = lt[5]; domElements.get("liveTrackHB").innerText = lt[4]; if (!ld[17]) {domElements.get("liveDataHB").style.display = "brak"; } } if (ld[13] !== null && ld[14] !== null && długość.ścieżki > 0 && Math.abs(ld[13] - ścieżka[0][1] / 1e5) > 1 && Math.abs(ld[14] - ścieżka[0][2] / 1e5) > 1) { arcs.push([[[ld[13], ld[14]], [ścieżka[0][1] / 1e5, ścieżka[0][2] / 1e5]], "jasnoszary", prawda]); } prevCoord = null; prevCoordFull = null; lp = nul; voor (stały wpis w ścieżce) { const p = ślad[wpis]; als (p[1] === null || p[2] === null) { kontynuuj; } nich col = "zielony"; if (prevCoord && (Math.abs(prevCoord[0] - p[1] / 1e5) > 1 || Math.abs(prevCoord[1] - p[2] / 1e5) > 1)) { arcs.push( [curArc, arcCol, false]); arcCol = ""; arcs.push([[[prevCoord[0], prevCoord[1]], L.latLng(p[1] / 1e5, p[2] / 1e5, p[3])], "jasnoszary", prawda]) ; curArc = [L.latLng(p[1] / 1e5, p[2] / 1e5, p[3])]; } else if (arcCol !== col) { if (curArc.length > 0) { arcs.push([curArc, arcCol, false]); } als (prevCoord) { curArc = [prevCoord]; } andet { curArc = []; } arcCol = kol; } prevCoordFull = [p[1] / 1e5, p[2] / 1e5, p[4], p[5], Date.now(), p[3], falsk, ld[0]]; prevCoord = L.latLng(p[1] / 1e5, p[2] / 1e5, p[3]); curArc.push(prevCoord); als (p[4] !== 0) { laatsteTrack = p[4]; } } if (curArc.lengte > 0) { arcs.push([curArc, arcCol]); } if (ld[15] !== null && ld[16] !== null && prevCoord && (Math.abs(prevCoord.lat - ld[15]) > 0.1 || Math.abs(prevCoord.lng - ld [16]) > 0.1)) { arcs.push([[prevCoord, [ld[15], ld[16]]], "jasnoszary", prawda]); actieveCel = L.latLng(ld[15], ld[16]); } voor (const idx w ścieżkach) {sporen[idx].verwijderen(); } utwort = []; for (const idx i buer) { const a = buer[idx]; als (a[2]) { als (a[0][0][1] > a[0][1][1]) { const temp = a[0][0]; a[0][0] = a[0][1]; a[0][1] = uitzendkracht; } p = L.Polylijn.Boog(a[0][0], a[0][1], { color: a[1], noClip: true, wierzchołki: 100 }); estTrack = p; } else { p = L.hotline(a[0], { paleta: { 0: 'jasnoszary', 0,1: 'zielony', 0,5: 'żółty', 0,7: 'pomarańczowy', 1: 'czerwony' }, min: 0, maks.: 36000, szerokość konturu: 0, waga: 4, noClip: true }); śledzenie na żywo = p; } p.addTo(liveMap); tory.push(p); } if (prevCoordFull) { lastPos[hex] = prevCoordFull; } if (prevCoord) { if (e) { const i = e.cel źródłowy; i.setLatLng(prevCoord); actieve znacznik = ik; if (lastTrack) { document.getElementById("mi-" + hex).style.transform = "rotate(" + lastTrack + "deg)"; } if (!opdaterer && !viewSet) { liveMap.setView(prevCoord, 8); } } else { if (!activeMarker) { activeMarker = L.marker(prevCoord, { icon: L.icon({ iconUrl: "/img/plane-icon_active.svg?20221124", iconSize: liveMap._zoom > 7 ? rozmiary [0] : rozmiary[1] }), obrótKąt: prevCoordFull[2], obrótOrigin: "centrum środek", krycie: 0,8, tytuł: szesnastkowy }).addTo(liveMap); } andet { activeMarker.setLatLng(prevCoord); } } if (e || hadNoHex) { // Ustawia kan een klik maken met een paar klikken (het is niet mogelijk om de poort te openen) if (trackRefresh) {window.clearInterval); } if (ld[17]) { trackRefresh = window.setInterval (funkcja () { if (refreshsActive) { updateTrack (liveMap, url, hex, null); } }, 3000); } } } if (!vernieuwt &&!viewSet) { liveMap.setView(prevCoord, 8); } if (sf === "") { domElements.get("liveMapContainer").style.display = 'blok'; } actief Heks = szesnastkowy; updateInProg = fałsz; recalcInProg = fałsz; });} functie buildLiveMap(liveMap,activeHex) { const osmUrl = 'https://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png'; const osmAttrib = '© OpenStreetMap'; const osm = nieuwe L.TileLayer(osmUrl, { atrybut: osmAttrib }); liveMap.attributionControl.setPrefix(''); liveMap.addLayer(osm); updateMap(liveMap, false,activeHex); liveMap.on('zoomend', påZoomet); liveMap.on('moveend', onMoveend); } functie buildTrackMap(liveMap, url) { const osmUrl = 'https://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png'; const osmAttrib = '© OpenStreetMap'; const osm = nieuwe L.TileLayer(osmUrl, { atrybut: osmAttrib }); liveMap.attributionControl.setPrefix(''); liveMap.addLayer(osm); updateTrack(liveMap, url, "", null); } loadScript("/js/leaflet.js?20220411" ,function() {// konfiguracja mapy map = new L.map('map-flight',{twoFingerZoom: true,sleep:false,minZoom:0}); // u kunt uw kaart openen met map.fitBounds([[35.33972,16.23167],[58.58611,25.18028]]);viewSet = true;dep=[35.33972,28.18.18=025.18.18.18.18.18. 18.18,18, 18. ]; var osmUrl= 'https://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png'; var osmAttrib='© OpenStreetMap'; var osm = nieuwe L.TileLayer (osmUrl, { atrybucja: osmAttrib }); map.attributionControl.setPrefix(''); map.addLayer(osm); if (dep[1]

VLIEG

MODEL
9H-CXG Boeing B737-800

ICAO-IDENTIFICATIECODE
4D23C3

STOELCONFIGURATIE
189 plaatsen
189 tweede klasse

EERSTE VLUCHT
mrt 2011
12 jaar geleden
Vlieginformatie

ALGEMENE ROUTE-INFORMATIE

AFSTAND
2670 km1659 miljoen

VLUCHTTIJD
3 uur 50 minuten

VLUCHTEN/WEEK
Vluchten 0-1

stiptheid
0 vluchtvertragingen/week
100% op tijd uitvoering

ZIT/WEEK
189 zitplaatsen p.p vlucht
189 plaatsen/week

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 25/08/2023

Views: 5600

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.