Tilpasninger og løsninger for NAV (2023)

Table of Contents
Standard funksjonalitet i Dynamics NAV eller tilpasning? betalingsmetode DAMP DAMP DAMP elektronisk betaling elektronisk betaling betale raskt betale raskt betale raskt Jeg vil finne Jeg vil finne Jeg vil finne betalingsmetode reservasjonssystem oper spøkelser reservasjonssystem reservere plass Vask EDI Kansas Le@n / Transaksjon GS1Trade Hard En gang til NxM EDI for Microsoft Dynamics NAV Naddon EDI for Microsoft Dynamics NAV EDI-løsning for lagerhotell Laste- og transportløsninger avsender Spør EDI EDI-løsning for lagerhotell flåteplaner NxM EDI for Microsoft Dynamics NAV flåteplaner lastebilplanlegger Shipmondo lagringsløsninger lagerhotell lagringsrobot OIOUBL/OIOXML MailEdi OIOUBL OIOUBL Flota OIOUBL OIOXML SQL-integrasjon SQL-integrasjon SQL-integrasjon SQL-integrasjon SQL-integrasjon SQL-integrasjon SQL-integrasjon Tidsregistrering/sporing tidsregistrering tidsregistrering Trigabel tidsregistrering nettstedintegrasjon Herredømme dynamisk nett rekker til oppdatert Magento Tangora Internett-tjenester Internett-tjenester Internett-tjenester Internett-tjenester Internett-tjenester Internett-tjenester WordPress hurtigstartpakke Andre tilpasninger avgift Diagram Diagram Digisense-Digiflow EAN13 EAN13 EAN13 Skiller seg ut Skiller seg ut Diagram FTP FTP kaldt hjemme lys kontantløsning matbestilling medlemsløsning NESTE Outlook-integrasjon Pasient og redaksjonssystem Eske Fakturering/delbetaling tekstmelding strekkode skanner stilliste selger Kan være Kan være Kan være Kan være Videos

Standard funksjonalitet i Dynamics NAV eller tilpasning?

Vi i Skanderby A/S streber etter å bruke standardfunksjonaliteten til Dynamics NAV og Dynamics 365 Business Central så mye som mulig, men selvfølgelig vil tilpasninger som gir nye muligheter og mer effektivitet være fordelaktig. Dette er eksempler på tilpasningene vi har gjort i NAV.

Tilpasninger og løsninger for NAV (1)

betalingsmetode

Vi ser at betalingsgatewayer brukes mer vanlig i nettbutikkintegrasjoner. Her kan det være praktisk for eksempel med automatisk tilbakekall ved levering av varen eller automatisk refusjon i forbindelse med retur. Men den kan også brukes til for eksempel å sende en betalingslenke slik at en faktura kan betales med kredittkort.

Vi har tilpasset en rekke betalingsgatewayer for å gjøre Dynamics NAV kredittkorttransaksjoner enklere og en integrert del av forretningsprosessen i Dynamics NAV.

Noen av eksemplene nedenfor ble laget for spesifikke betalingsgatewayer, men de fleste kan gjøres på samme måte på andre betalingsgatewayer.

DAMP

Automatisk kredittkortdebitering for leveranser.

DAMP

Automatisk refusjon av kredittbeløp når kreditt er utstedt for en nettbestilling.

DAMP

Last opp DIBS-filer for betalingshåndtering.

elektronisk betaling

Automatisk belastning til kredittkort ved levering av salget.

elektronisk betaling

Automatisk refusjon av kredittbeløp når kreditt er utstedt for en nettbestilling.

betale raskt

Automatisk kredittkortdebitering for leveranser.

betale raskt

Automatisk refusjon av kredittbeløp når kreditt er utstedt for en nettbestilling.

betale raskt

QuickPay-filopplasting for betalingshåndtering.

Jeg vil finne

Daglig kjøring for å fornye reservasjoner på kundens kredittkort.

Jeg vil finne

Automatisk belastning til kredittkort ved levering av salget.

Jeg vil finne

Automatisk refusjon av kredittbeløp når kreditt er utstedt for en nettbestilling.

betalingsmetode

Automatisk generering av betalingsutkastlinjer for fakturering.

reservasjonssystem

Hos Skanderby A/S har vi laget integrasjoner for en lang rekke ulike bookingløsninger.

Det kan være tilfeller hvor det rett og slett er nødvendig å publisere salgstall daglig via finansjournal, men det kan også være et ønske om å overlate fakturering til Dynamics NAV.

Ved å bruke Dynamics NAV til fakturering kan du bruke alle standardfunksjonene til å administrere kundefordringer, skrive ut renter og purringer m.m.

oper

Registrering av salgs- og kundefakturaer/kreditnotaer i finansboken.

spøkelser

Registrering av salgs- og kundefakturaer/kreditnotaer i finansboken.

reservasjonssystem

Reservasjonssystem for romreservasjon.

reservere plass

Laster reservasjoner fra nettet.

Vask

Leiekontrakt som dokument vedlagt ordrebekreftelsen.

(Video) MARINE ELECTRONICS: Communications at Sea, Navigation, and Sailing Apps (Iridium Go? Sextant?) #35

EDI

EDI er et fellesspråk for IT-systemer som gjør at din bedrifts IT-systemer kan kommunisere med IT-systemene til de du jobber med. EDI står for Electronic Data Interchange og står for "elektronisk datautveksling" eller i daglig tale "elektronisk handel."

Dette betyr at EDI delvis dekker løsninger som vi har bygget for å integrere med spesifikke løsninger som Kansas, Stark, TUN, etc. men når også EDI-løsninger som Le@an/GS1Trade Transact, Naddon EDI, NxM og andre.

Kansas

integrasjon med Kansas. Inntasting av produktinformasjon og forsendelse av bestillinger.

Le@n / Transaksjon GS1Trade

Innhenting av EDI-ordrer og sending av EDI-fakturaer.

Hard

Laster opp fakturaer fra Stark maskinvarekjede.

NxM EDI for Microsoft Dynamics NAV

NxM har laget en EDI-modul for Dynamics NAV, som vi har integrert i ulike løsninger. Sett opp for kunder og leverandører hvordan de skal kommunisere via EDI, PDF via e-post og SMS til mobiltelefoner, NxM EDI Base for partnersalg og -kjøp og NxM Product Catalog lar deg lage EDI-priskataloger.

Naddon EDI for Microsoft Dynamics NAV

EDI-utvekslingen av elektroniske kommersielle dokumenter dekker hele den kommersielle kjeden mellom oppdragsgiver og leverandør; Priskatalog - tilbudsforespørsel - tilbud - bestilling - ordrebekreftelse - følgeseddel - faktura - kreditnota - kvitteringer

EDI-løsning for lagerhotell

EDI-løsning for lagerhotell.

Laste- og transportløsninger

Frakt blir mer effektivt når fraktinformasjon automatisk kan overføres fra Dynamics NAV til transportøren eller transportplanleggeren.

Vi har gjort en rekke integrasjoner med ladeløsninger, hvor Consignor er en av de mest brukte. Så vi har en rekke objekter som vi kan ta utgangspunkt i, men ofte er det nødvendig med en viss justering angående valg av transportør eller den spesifikke informasjonen som må sendes til avsender.

I andre tilfeller velges direkte kommunikasjon med en enkelt operatør.

Vi ser også en økning i bruken av leirhotell, og det er her det er gjort en integrering for flere ulike leirhotell.

avsender

Integrasjon med Consignors fraktløsning, inkludert overføring fra Track & Trace til leveranser booket i Navision.

Spør EDI

Integrasjon med danske speditører.

EDI-løsning for lagerhotell

EDI-løsning for lagerhotell.

flåteplaner

Lesing for reiseplanlegging gjennom webtjenester.

NxM EDI for Microsoft Dynamics NAV

Utpekt driverstatusoppdatering.

flåteplaner

Registrering / automatisk endring av sted etter produkt.

lastebilplanlegger

Integrasjon for reiseplanlegging og pakkekonvertering.

Shipmondo

Med Shipmondo-integrasjonen kan du sende pakker over hele verden. Du kan sende med PostNord, GLS, Danske Fragtmænd og mange flere uten abonnement eller forpliktelse.

lagringsløsninger

Vi ser flere og flere selskaper som outsourcer lagerstyring til et lagerhotell. I denne sammenheng er det spesielt viktig at integrasjonen med Navision/Dynamics NAV er effektiv og nøyaktig.

lagerhotell

Integrasjon med plukking på lagerhotell.

lagringsrobot

Integrasjon med lagerroboter for automatisk plukking.

(Video) Ingen har større indre ro enn de som går på Nav

OIOUBL/OIOXML

Å utveksle eller trekke ut data via SQL er en effektiv metode, spesielt når både Dynamics NAV og det eksterne systemet kjører i SQL. Det kan brukes på løsninger på samme SQL Server eller på SSIS for å integrere med servere på fysisk separate lokasjoner.

MailEdi

Last inn klienter i OIOXML- og OIOUBL-format.

OIOUBL

Tilpasning av OIOXML- og OIOUBL-formatene for offentlig fakturering.

OIOUBL

Send OIOUBL-fakturaer til ekstern FTP til leverandøren.

Flota OIOUBL

Integrasjon i Nordea.

OIOXML

Integrasjon i Nordea.

SQL-integrasjon

Sending av OIOUBL- og OIOXML-fakturaer er standard i Dynamics NAV, men eldre versjoner oppdateres ikke lenger, og her kan det være behov for tilpasning til stadig nye krav og valideringer.

I tillegg har vi gjort justeringer for å tillate utveksling av andre dokumenter eller bruk av andre systemer for å sende eller motta OIOUBL eller OIOXML.

SQL-integrasjon

Skyggetabelloppføring, der mulige feilmeldinger settes tilbake i skyggetabellen.

SQL-integrasjon

Integrasjon til SQL via ODBC.

SQL-integrasjon

Integrasjon mellom SQL og NAV databaser gjennom SQL Server Integration Services (SSIS).

SQL-integrasjon

Optimalisering av ytelse på tabeller tilpasset ved hjelp av indekser.

SQL-integrasjon

Utfør for å oppdatere NAV-dataene via en TecDoc-feed.

SQL-integrasjon

Tilpassing av dataene for bruk i (nåværende) nettbutikk.

Tidsregistrering/sporing

I Dynamics NAV 2016 har vi en klient for iPhone, Windows og Android-telefoner, men det kan fortsatt være fordeler med å spore tid i eksterne systemer, og vi har gjort en rekke integrasjoner.

Integrasjonen kan for eksempel være med registrering og bokføring av tidsforbruk i Saksmodulen i Dynamics NAV, men vi har også laget tidsregistreringen til bruk for lønnsberegning i LESSOR.

tidsregistrering

Inndata for tilfeller av ekstern tidsregistrering.

tidsregistrering

Integrasjon mot utleier fra ekstern timeregistrering av timer og fravær.

Trigabel

Lastetidssporing for saker i Navision fra Trifork tidsregistrering.

tidsregistrering

Magnetiske brikker via Captor Omni Cadet med nærhetsleser.

nettstedintegrasjon

Webintegrasjon er både den klassiske integrasjonen med nettbutikker og i økende grad bruk av webtjenester for datautveksling mellom Dynamics NAV og nettbutikker og andre eksterne systemer.

Herredømme

Tilpasning av integrasjonen til Dandomain.

(Video) Bankkontoafstemning i Dynamics NAV

dynamisk nett

Tilpasning av integrasjonen til DynamicWeb.

rekker til

Ulike justeringer av ExpandIT.

oppdatert

Integrasjon i Itide Ajour CMS med big data gjennom SQL-synkronisering.

Magento

Justerer integrasjonen til Magento.

Tangora

Justerer integrasjonen til Tangora.

Internett-tjenester

Leser CSV-filen for saksbehandlingsportalen.

Internett-tjenester

Sjekk kredittgrensen som kunden skal bruke i nettbutikken.

Internett-tjenester

Last opp økonomiske poster fra et eksternt system.

Internett-tjenester

Send PDF-faktura/kreditnota til "Min Side" i nettbutikken.

Internett-tjenester

Katalog over produkter valgt av kunden tilgjengelig for utvalgte leverandører med spesifikke priser.

Internett-tjenester

Last opp bilder til S3 Amazon.

WordPress

WordPress/WooCommerce integrasjon.

hurtigstartpakke

Med en standard Skanderby A/S RapidStart-pakke er det enklere å åpne en konto for en ny kunde.

Fortsett å lese

Andre tilpasninger

Vi i Skanderby A/S tilstreber alltid å bruke standardfunksjonaliteten i Navision/Dynamics NAV, men det kan selvsagt gjøres justeringer som gir nye muligheter og mer effektivitet.

Når Skanderby A/S gjør justeringer/planer i Dynamics NAV er vi veldig klar over at vår dokumentasjon av justeringene er i orden. Teknisk sett betyr dette at vi oppdaterer en versjonsliste, sørger for at objekter ikke vises som "modifisert", og at dokumentasjon skrives til objektet. Siden våre programmerere kun jobber med programmering og kun med programmering i Dynamics NAV, er dette rutine for oss og bidrar til å gjøre fremtidige oppgraderinger enklere til tross for justeringer.

Nedenfor finner du noen eksempler på de ulike oppgavene vi løser.

avgift

Tariffjustering for eksempel også fettavgift.

Diagram

Integrasjon i RTC (Role Based Client).

Diagram

Opprette nye diagrammer, for eksempel en databoks, for å spore lagermengden for en vare.

Digisense-Digiflow

Integrasjon med Digisense Digiflow - Godkjenning og publisering av leverandørgjeldsdokumenter.

EAN13

Etiketter i etikettskriver med EAN13 strekkoder.

EAN13

A4 ark med EAN strekkoder.

EAN13

Automatisk beregning av EAN13 i varekort.

(Video) Dataforeningen, Software2013 - Smidig arkitektur: Modernisering av NAV

Skiller seg ut

Ordreinnføring, integrasjon mot NAV salgsordre.

Skiller seg ut

Varebestilling for grener fra Excel (opprette bestilling i NAV).

Diagram

Overfør aksjenumrene til Excel-regnearket.

FTP

Last ned filer automatisk fra FTP-serveren.

FTP

Automatisk opplasting av bilder til nettbutikken.

kaldt hjemme

Løsning for å sende e-poster relatert til solgte enheter, ring hjem for å be om service.

lys

Datainnlasting fra bokser.

kontantløsning

Integrasjon med CashCom-kasseløsningen.

matbestilling

Legg inn matbestillingen på nettet som en bestilling.

medlemsløsning

Innsamling av bidrag i foreningen.

NESTE

Integrasjon med NEXT fra Multisupport A/S.

Outlook-integrasjon

Tilpasning av synkronisering av kontakter, møter og oppgaver.

Pasient og redaksjonssystem

Integrasjon for MedJour, Spectra og Scalpel.

Eske

Liste over produkter, priser osv. gjennom webtjenester.

Fakturering/delbetaling

Mulighet for å dele opp kundens ordre i et valgfritt antall delfakturaer.

tekstmelding

Automatisk SMS-melding når varen er klar for henting.

strekkode skanner

Integrasjon for varetelling, salgsordre, innkjøpsordre, prisverifisering, etc.

stilliste

Automatisk oppretting av styklister for kundeordrer.

selger

Skreddersydd Navision-meny for selgere, hvor for eksempel tilgang kun er mulig for kundene selv

Kan være

Alternativ påfyllingsmetode, forslag til kjøpsjournal basert på faktisk salg og kriterier for ombestilling av varer.

Kan være

Varesalgsprisutkast: kladdfunksjon for å oppdatere salgsprisen i varefilen.

Kan være

Varekopieringsfunksjon: Kopier 1 eksisterende vare til 1-5 nye varekort.

Kan være

Oppretting av nye artikkelnummer fra Excel-regneark.

(Video) Ugens Korte uge 18: tilpasning af menu

Videos

1. Adventskalender 2019 Regelverk og NAV
(AudioPlus - Den naturlige lyden)
2. NAV Hjelpemiddelsentral - hvordan vi samarbeider
(NAV Hjelpemidler og tilrettelegging)
3. Tegnekurs bolig: Adkomst
(NAV Hjelpemidler og tilrettelegging)
4. Rykkerprocedure og forudbetaling i Dynamics NAV
(Columbus NSC)
5. Top 10 Cooking Oils... The Good, Bad & Toxic!
(Dr. Sten Ekberg)
6. ...But it doesn't Cool! - VW T5 Air Conditioning Fix - Edd China's Workshop Diaries 45
(Edd China)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 27/05/2023

Views: 5363

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.